Uredski / stambeni kontejneri

Kontejneri se mogu koristiti kao uredski ili stambeni objekt, razlikuju se u inventaru. 
 
Koriste se uglavnom kao ured ili spavaonica. Stambeni kontejneri se mogu izvesti kao fiksni ili rastavljivi (Flat–Pack).